maandag 9 januari 2012

Zandmotor

Al weer een aantal maanden zie ik op internet berichten voorbij komen over de in oktober opengestelde 'Zandmotor'. Een vreemde naam die suggereert dat er ergens een apparaat ofwel op zand werkt ofwel zand produceert. Dat eerste zou wereldnieuws zijn, het tweede komt al meer in de buurt van de enorme plaat zand die in de afgelopen jaren net ten zuiden van Scheveningen is opgespoten. Als kustbewoner en fotograaf fascineren zand, zee en combinaties daarvan me. Een goeie storm leek me dan ook een goed moment om die zandmotor eens aan het werk te zien.
De motor draaide al op volle toeren. Niet alleen vloog het zand om mijn oren, ook de zee werkte hard aan het ongedaan maken van dit mensenbouwsel.

Zee en wind proberen uit alle macht het evenwicht te herstellen wat hier is verstoord. Dat gaat even duren. 21.500.000 kubieke meter zand is zelfs door deze zee en wind niet zomaar verwerkt... 

Dat is ook de bedoeling van de bedenkers van dit experiment: in de loop van 20 jaar zou het zand zich tussen Hoek van Holland en Scheveningen moeten verspreiden, waardoor men al die jaren geen kustverdedigingswerken hoeft uit te voeren. Mogelijk een goede situatie, omdat de kustzone zo langer gespaard blijft van de zandzuigers en er een stuk kustgebied bij is gekomen.
Tot die tijd is hier een soort waddengebied met een vleugje Maasvlakte. Dat wil zeggen: je ziet nog aan de zandmotor dat het geheel is aangelegd, maar het geheel wordt meer en meer overgenomen door (tijdelijke) natuur.

 In de luwte van het schiereiland waren eenden aanwezig, en boven de golven zwalkte een jonge Jan van Gent. Mogelijk zie je die hier beter dan op het gewone strand, omdat de zandmotor ver zee in steekt. Mensen waren vrij zeldzaam op deze plek. Het was er ook niet erg mensvriendelijk (en daardoor erg leuk, ik hou wel van heftig weer).


 Hoewel ik op zich niet zo voor al dat gemorrel van mensen aan grote processen als zeestroming ben, is dit wel een hele mooie plek die de Nederlandse kust absoluut nog wat interessanter op maakt. Al is het alleen al om te zien hoe de natuur al dat mensenwerk in de komende jaren weer ongedaan maakt (en zo de kust versterkt).

Een van de meest indrukwekkende dingen die er donderdag 5 januari te zien waren: Golven als duinen, die aan de zandmotor voorbijtrokken op weg naar het strand. Wat een ontzettend mooie kracht zit daar in! Surfers know the feeling...

donderdag 15 december 2011

Decemberaanbieding

Het gaat goed met mijn foto's op canvas bij Drukwerk enzo. Regelmatig worden er verkocht.
Daarom willen we de collectie vernieuwen. De foto's die er nu hangen gaan met ongeveer 20% korting weg. Welke? Deze.
De prijzen:
40 x 40 cm: enkel: van €79,50 voor €54,50
drieluik van 3 40x40-jes: van €189,50 voor €149,50
de grote panorama's 100 x 40: van €149,50 voor  €119,50

Alles hoogste kwaliteit canvas en print, gesigneerd en beperkte oplage van 20

woensdag 9 november 2011

Zand en lucht te koop!

Leuk nieuws: vanaf nu zijn enkele ( die je in dit blog kunt zien) van mijn foto's te zien en te koop in Katwijk, bij  Drukwerk Enzo in de Torenstraat, Katwijk.

Drukwerk enzo print foto's op andere materialen als fotopapier en door hart voor het vak en goede overlegmogelijkheden vind ik dat Bas mijn canvasprints het mooist maakt. Logisch, anders was ik niet met hem in zee gegaan.

Samen hebben we een mooie collectie gemaakt van 5 foto's, die in de etalage te zien zijn. We hebben een herkenbaar thema gekozen: Zand en Lucht. Maar dan net even anders...

Alle foto's worden in beperkte oplage verkocht en gesigneerd. Ik zou zeggen gaat dat zien, want op doek zijn ze echt veel mooier dan op je beeldscherm! (En zonder logo in het beeld)

De drie foto's hiernaast zijn bedoeld als drieluik 'Zand' en hangen dan ook naast elkaar in de winkel.


De twee "panorama's" hieronder vonden we vooral zelf erg mooi uitkomen op doek, maar ze passen heel goed binnen het zelfde thema. Ik ben heel blij dat vooral de avondfoto mooi is op canvas: door de manier van fotograferen heeft de plaat iets van een schilderij en dat komt zo mooi uit. Vaag verhaal? Ga maar eens kijken dan snap je wat ik bedoel.

Misschien iets voor in je huis of kantoor? Ga even kijken of laat het me weten!

dinsdag 13 september 2011

Mozaïekscan weidevogels

Alweer 2 jaar geleden heb ik met en voor de weidevogelcoördinator van de Lopikerwaard een methode bedacht om snel input aan modern weidevogelbeheer te kunnen geven. Het moest een relatief goedkope maar toch betrouwbare methode worden die jaarlijks uitgevoerd kon worden.

We ontwikkelden de Mozaïekscan: een combinatie tussen een aantal inventarisatieronden van de door Sovon ontwikkelde BMP-W methode en de door Landschapsbeheer NL ontwikkelde Alarmtellingen. Gegevens van de inventarisaties worden binnen 24 uur na veldbezoek aan de beheerder (ANV, gebiedscoördinator) doorgegeven zodat er snel wijzigingen in het beheer kunnen worden toegepast. Op deze manier kan het beheer optimaal aan de weidevogelstand worden aangepast.

Dit voorjaar heb ik de methode op 3000Ha agrarisch land in de Lopikerwaard mogen uitvoeren. Dat leverde -naast een goede wandelconditie- veel gegevens op. Een voorbeeldkaartje voor de gruttoresultaten is hier toegevoegd.

De methode is nog niet uitontwikkeld, maar lijkt goed te werken. Er zijn wel andere aandachtspunten dan bij een BMP-W: zo is door het kleine aantal ronden en daarmee het ontbreken van gegevensoverlap het verschil tussen 'vroege' en 'late' broedgebieden iets waar je van te voren rekening mee moet houden. De methode vereist dus een goede gebiedskennis die bij de opdrachtgevers doorgaans wel aanwezig is. Zelf heb ik al even een korte evaluatie van de Mozaïekscan 2011 Lopikerwaard gemaakt:


Klik hier voor een korte evaluatie van de mozaïekscan 2011

Er zijn ook anderen bezig vergelijkbare methoden te ontwikkelen, zo is Natuurbeleven (in de Ronde Hoep, NH) en ook iemand in Friesland bezig met tellingen op een vergelijkbare manier. Alle betrokkenen zijn enthousiast en de methode verdient naar mijn mening een plek in de monitoring van modern weidevogelbeheer, op agrarisch en in aangepaste vorm ook in reservaatsland.


Commentaar en aanvullingen op deze blog zijn meer dan welkom: ik denk dat dit soort dingen alleen goed kunnen worden ontwikkeld als er meer mensen mee aan de slag gaan!

vrijdag 26 augustus 2011

natuurvriendelijke oevers

Al heel wat jaren ontwikkel ik voor gemeenten en particulieren natuurlijke oevers. Dat is mooi werk: je begint met ideeën, verkent mogelijkheden en komt tot een ontwerp. Vervolgens geld erbij zoeken en dan aanleggen. 
  
Waar het planwerk vaak vrij vlot gaat, duurt het financiële 'circus' vaak lang, soms zelfs 1,5 jaar. Op zich is een natuurvriendelijke oever dus snel te realiseren, behalve (soms) als je wilt dat een ander meebetaalt.

De aannemer weet dan ook vaak niet meer over welk werk het ging als ik bel dat er groen licht is... Even in het veld kijken frist alles wel weer op.

Het graafwerk is toch altijd weer spannend: weet de machinist wat hij doet, snapt hij wat je bedoelt? Daarom werk ik nooit met bestekken maar met een goede tekening en ga ik zelf naast de graafmachine staan: graaffouten zijn in natuurtechniek moeilijk of niet te herstellen. Na het graafwerk wordt er soms nog ingezaaid met een natuurmengsel van Biodivers (www.biodivers.nl). De kroon op het werk volgt meestal in het volgend groeiseizoen... In 3 foto's even een 'voor-na'vergelijking van het Hellepad in Zoeterwoude.

Hier heb ik gekozen voor een steil droog talud en een zeer flauw nat talud om in de beperkte ruimte zoveel mogelijk resultaat te boeken.

In de loop der jaren heb ik al heel wat vormen van natuuroevers 'uit mogen proberen', in allerlei grondsoorten, zoals klei, zand en veen. De mooiste grond vind ik toch echt veen. Al in het eerste seizoen zie je daar (ook zonder inzaaien) al andere planten opkomen dan er voor de werkzaamheden groeiden. Vooral bij inzaaien explodeert de oever in het eerste jaar met kleuren en structuren en daar komen direct al dieren op af zoals libellen, vlinders en kikkers. 

En mensen, die er genieten van al die nieuwe natuur. Want de gemiddelde Nederlander (voor zover die bestaat) lijkt toch het meest tevreden over mooie natuur: weidsheid en bloemen.

Een van de recentste ontwikkelingen in 'mijn' natuurprojecten is het beheer door agrariërs: op die manier hopen we meer kwaliteit maar ook draagvlak te krijgen en houden voor de toch wat ruigere randen in het platteland. Het lijkt goed te werken en het gras wordt niet meer naar de compostering afgevoerd maar gaat gewoon naar de koeien! Dat scheelt weer vrachtwagenkilometers.

Ook belangstelling voor een natuurvriendelijke of natuuroever? Denk aan de volgende zaken:
- maak een plan! Ook voor kleine stukjes, zo kom je niet voor verrassingen te staan als je bezig bent. Verder is het aan de hand van een plan veel makkelijker uit te leggen wat je aan het doen bent.
- ontwerptip: soms is het verstandig als de oorspronkelijke oever zichtbaar blijft voor beheerders!
- meld je plannen bij het waterschap en de gemeente. mogelijk doe je iets wat niet mag, of zijn er juist subsidies...
- geld te weinig voor je plan? Voor aanleg van dit soort natuur is eigenlijk altijd geld te vinden, het kost alleen tijd voordat je plan (goed dat je dat gemaakt had) is goedgekeurd.
- hou rekening met de flora en faunawet, die onder andere zegt dat je geen broedende vogels mag verstoren, ook al maak je nog zoiets moois
- graven? neem een bedrijf dat ervaring heeft, natuurtechnisch werk is een specialisme en fouten zijn moeilijk op te lossen. Ga naast de graafmachine staan (niet te dichtbij)
- vergeet het beheer niet
- Maak foto's!!

(Neem gerust contact met mij op voor meer info!)

donderdag 2 juni 2011

Plat land

Wat kan Nederland toch mooi zijn!

Het voorjaar is voor mij een tijd van veel en hard werken. Ik doe nogal veel weidevogelonderzoek en dat kent erg korte ideale onderzoeksperioden. Ben je te vroeg in het jaar dan tel je te weinig vogels omdat ze nog geen nestplek hebben, tel je te laat dan zie je ze niet meer omdat ze verstopt in het lange gras zitten te broeden...

Het betekent wel dat ik weer hele dagen doorbreng op het platteland en dat levert prachtige vergezichten op. Ondanks de druk van het weidevogelonderzoek probeer ik mijn fotografisch oog niet dicht te hebben en neem ik af en toe tijd om die enorme weidsheid van de Lopikerwaard vast te leggen. Ik heb ook eens geexperimenteerd met omzetten in zwartwit, iets waar ik eigenlijk niet eens zo'n fan van ben. Ik ben benieuwd naar de mening van anderen: kleur of ZW? O ja, ik zou ze even aanklikken zodat ze groot in beeld komen, dan zien mijn landschappen er toch het best uit vind ik...

donderdag 7 april 2011

De Kokkies

In de volksbuurt Het Eiland is het niet altijd fijn. Het zit er vol met Kokkies. En Kokkies zijn luidruchtig, ruziemakers en bovendien doen ze 'het' massaal op straat...

Veel andersgezinden wonen er dan ook nog niet op Het Eiland. Daar zorgen de Kokkies wel voor. Een paar (dove?) ganzen en aan de rand van de buurt komen wel wat Scholeksters vertier zoeken. Niemand durft midden in de buurt neer te strijken met z'n gezin want dan krijg je de Kokkies op bezoek..
Maar zoals zo vaak met volkse types is het erg leuk  om er van een afstandje naar te kijken. Gelukkig staat er naast de kokkiekolonie in de Starrevaartsplas een luxe vogelkijkhut. En daar kun je zelfs als het stormt recht in de volksbuurt kijken.


Koloniebroeders zijn grappig, omdat ze een uitgebreid sociaal leven hebben. Met een beetje fantasie zie je allerlei overeenkomsten tussen hen en ons.. En eigenlijk hoef je dan echt niet naar Albatrossen of Pinguins te kijken. Deze oerhollandse volkse kokmeeuwen zijn in de broedtijd prachtige vogels! Als ze volwassen zijn tenminste, die pubers (zonder respect voor de ouderen, zoals je hiernaaast ziet) hebben nog een erg rommelig pak.