dinsdag 13 september 2011

Mozaïekscan weidevogels

Alweer 2 jaar geleden heb ik met en voor de weidevogelcoördinator van de Lopikerwaard een methode bedacht om snel input aan modern weidevogelbeheer te kunnen geven. Het moest een relatief goedkope maar toch betrouwbare methode worden die jaarlijks uitgevoerd kon worden.

We ontwikkelden de Mozaïekscan: een combinatie tussen een aantal inventarisatieronden van de door Sovon ontwikkelde BMP-W methode en de door Landschapsbeheer NL ontwikkelde Alarmtellingen. Gegevens van de inventarisaties worden binnen 24 uur na veldbezoek aan de beheerder (ANV, gebiedscoördinator) doorgegeven zodat er snel wijzigingen in het beheer kunnen worden toegepast. Op deze manier kan het beheer optimaal aan de weidevogelstand worden aangepast.

Dit voorjaar heb ik de methode op 3000Ha agrarisch land in de Lopikerwaard mogen uitvoeren. Dat leverde -naast een goede wandelconditie- veel gegevens op. Een voorbeeldkaartje voor de gruttoresultaten is hier toegevoegd.

De methode is nog niet uitontwikkeld, maar lijkt goed te werken. Er zijn wel andere aandachtspunten dan bij een BMP-W: zo is door het kleine aantal ronden en daarmee het ontbreken van gegevensoverlap het verschil tussen 'vroege' en 'late' broedgebieden iets waar je van te voren rekening mee moet houden. De methode vereist dus een goede gebiedskennis die bij de opdrachtgevers doorgaans wel aanwezig is. Zelf heb ik al even een korte evaluatie van de Mozaïekscan 2011 Lopikerwaard gemaakt:


Klik hier voor een korte evaluatie van de mozaïekscan 2011

Er zijn ook anderen bezig vergelijkbare methoden te ontwikkelen, zo is Natuurbeleven (in de Ronde Hoep, NH) en ook iemand in Friesland bezig met tellingen op een vergelijkbare manier. Alle betrokkenen zijn enthousiast en de methode verdient naar mijn mening een plek in de monitoring van modern weidevogelbeheer, op agrarisch en in aangepaste vorm ook in reservaatsland.


Commentaar en aanvullingen op deze blog zijn meer dan welkom: ik denk dat dit soort dingen alleen goed kunnen worden ontwikkeld als er meer mensen mee aan de slag gaan!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten